zámer previesť majetok obce-osobitný zreteľ - Slovenská Ľupča

zámer previesť majetok obce-osobitný zreteľ

31.07.2020

Zámer previesť majetok obce Slovenská Ľupča z dôvodu hodného osobitného zreteľa NDS

Dokumenty na stiahnutie