z Facebook: TURÍČNY JARMOK 2024 – POĎAKOVANIE... - Slovenská Ľupča

z Facebook: TURÍČNY JARMOK 2024 – POĎAKOVANIE…

21.05.2024

TURÍČNY JARMOK 2024 – POĎAKOVANIE

Dnes už máme za sebou 21. ročník Turíčneho jarmoku, ktorý sme organizovali v novom šate revitalizovanej centrálnej časti obce, čo aj pre nás predstavovalo novú výzvu. Touto cestou by som chcel osobne vysloviť poďakovanie za náročnú prípravu, organizáciu, podporu a dobrovoľníctvo všetkým participujúcim.

Veľké ĎAKUJEM patrí ľuďom, ktorí stáli pri tvorbe tohto skutočne náročného podujatia a to hlavnej manažérke podujatia, vedúcim jednotlivých zón, našim hasičom, zamestnancom úradu, OPL spol. s r.o., členom komisie kultúry, našim futbalistom, príslušníkom policajného zboru, červeného kríža, domácim podnikateľom, poslancom obecného zastupiteľstva, OOCR Stredné Slovensko, poľovnému združeniu, dobrovoľníkom a všetkým pomocným silám. Chcem poďakovať samozrejme aj všetkým predajcom a nepochybne aj návštevníkom a obyvateľom našej obce za účasť na jarmoku, za ich morálnu podporu a trpezlivosť.

Ďalej by som rád poďakoval všetkým účinkujúcim za ich podané výkony, ako aj všetkým účastníkom a organizáciám za účasť v sprievode. Špeciálne by som chcel poďakovať domácim protagonistom a to našim najmenším z materskej školy, základnej umeleckej školy, detským folklórnym súborom DFS Drienka a DFS Dratvárik, nepochybne našim jedinečným SUPH-ákom, organizátorom stredovekých dvorov, Mníchovho dvora a Arkona dvora a samozrejme aj našim tohtoročným hudobným hosťom.

V tejto chvíli nám neostáva nič iné, ako sa pomaličky vrhnúť do prípravy už 22. ročníka, aby sme pre všetkých pripravili nové, nezabudnuteľné zážitky z Turíčneho jarmoku v Slovenskej Ľupči v roku 2025.

Tešíme sa na Vás opäť o rok.

S úctou

Roland Lamper, starosta obce


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

7b80efefebc78471926a81964c89b43a