z Facebook: Deň otvorených dverí Základnej školy... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Deň otvorených dverí Základnej školy…

26.08.2022

Deň otvorených dverí Základnej školy Sama Cambela.

Vážení rodičia, starí rodičia a široká verejnosť,

pozývame Vás na Deň otvorených dverí Základnej školy Sama Cambela v Slovenskej Ľupči, ktorý sa uskutoční dňa 5. septembra od 9:00 do 12:00. Počas prehliadky školy si budete môcť pozrieť moderné vnútorné priestory školy a školský areál.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

ZŠ Sama Cambela


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča