VZN - návrh - Slovenská Ľupča

VZN – návrh

22.11.2023

VZN č. 3/2023 ktorým sa podľa Zmien a doplnkov č. 7 UPN obce Slovenská Ľupča mení a dopĺňa VZN obce Slovenská Ľupča č. 71/2012, ktorým boli vyhlásené záväzné časti UPN obce Slovenská Ľupča.

Dokumenty na stiahnutie