Výbor pozemkového a pasienkového spoločenstva - Slovenská Ľupča

Výbor pozemkového a pasienkového spoločenstva

27.02.2023

Hlásené 27.02. o 09:49. – Výbor pozemkového a pasienkového spoločenstva v Balážoch pozýva všetkých podielnikov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 1. apríla o 10.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Balážoch.

d0204318e465b29d71f9f3d20d9c6187