Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania - Slovenská Ľupča

Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania

03.11.2021

Stavba studne na parcele KN C 2705/1 v k.ú. Slovenská Ľupča

4d184dca9788a7e2709e304ad51382fb

Dokumenty na stiahnutie