Územné rozhodnutie - Slovenská Ľupča

Územné rozhodnutie

25.03.2024

„Organizované parkovanie pri polyfunkčnom dome“, ktoré je navrhnuté na parcelách KN C č. 230/1, KN C č. 230/2, KN C č. 231/4, k.ú. Slovenská Ľupča

1169a55c0455696fc7a9a0a1de177540

Dokumenty na stiahnutie