Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu - Slovenská Ľupča

Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu

08.03.2024

Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu proti rozhodnutiu č.03656/2024/SCDPK/03861 “ Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča I. etapa““

26929c567a1395854e7d98c5ba726368

Dokumenty na stiahnutie