Upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení - Slovenská Ľupča

Upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení

12.02.2024

„Bytový dom Májová stavebný objekt SO-02 Spevnené plochy a komunikácie“, situovaný na parcele KN C č. 214, 213/2 k.ú. Slovenská Ľupča

ae24d3e703918f40bcb4f71aad4188e0

Dokumenty na stiahnutie