Stavebné povolenie - Slovenská Ľupča

Stavebné povolenie

26.01.2024

„Rekonštrukcia oplotenia OS Slovenská Ľupča“, v areáli spoločnosti stavebníka na pozemku parc. č. KN-C č. 2111/23 v k. ú. Slovenská Ľupča

d4d21433987dc177a3b69f835d97895d

Dokumenty na stiahnutie