Stavebné povolenie - Slovenská Ľupča

Stavebné povolenie

25.01.2024

„Bytový dom Májová stavebný objekt SO-02 Spevnené plochy a komunikácie“, situovaný na parcele KN C č. 214, 213/2 k.ú. Slovenská Ľupča

cae277391aa4b8b9e721e632d91a4238

Dokumenty na stiahnutie