Správa z kontroly - Slovenská Ľupča

Správa z kontroly

20.03.2024

Správa z kontroly prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku obce za rok 2023

c9373252d1b3541f7ca1b6d90d5ffa99

Dokumenty na stiahnutie