Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti "Obnova rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa" - Slovenská Ľupča

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti „Obnova rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa“

19.01.2022

MŽP SR vydalo – Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti „Obnova rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa“ navrhovateľ Evonik Fermas s r.o. 976 13 Slovenská Ľupča 938

bd99e8518bc853c2107ffb646816ed95

Dokumenty na stiahnutie