Rozhodnutie Stavebné povolenie - Slovenská Ľupča

Rozhodnutie Stavebné povolenie

18.03.2024

Stavebné povolenie na vodnú stavbu SO 05 Dažďová kanalizácia a ORL pre “ Bytový dom Májová “ pre Bytový dom Májová

491583a0dd3121fa64ddb98174573e11

Dokumenty na stiahnutie