Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Slovenská - Slovenská Ľupča

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Slovenská

07.06.2024

Hlásené 07.06. o 13:24. – Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Slovenská Ľupča vyhlasuje v dňoch 10. až 12. júna v čase od 13.00 do 17.00 h prijímacie skúšky na školský rok 2024/2025 do hudobného, výtvarného, dramatického a tanečného odboru. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v priestoroch Základnej umeleckej školy na Školskej ulici 16. Podrobnejšie informácie o podmienkach a kritériách pre prijatie žiakov môžete získať na web stránke školy.

2e6cc35357b2912ab54dd55ab5ae6235