z Facebook: Obec v súčinnosti s našimi... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Obec v súčinnosti s našimi…

14.10.2020

Obec v súčinnosti s našimi dobrovoľnými hasičmi zabezpečuje pravidelnú kontrolu úrovne našich riek, aby sme včas reagovali na vzniknutú situáciu a zabránili tým aj možným škodám na majetku.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča