Oznamujeme občanom, ktorí do dnešného - Slovenská Ľupča

Oznamujeme občanom, ktorí do dnešného

15.11.2022

Hlásené 15.11. o 09:23. – Oznamujeme občanom, ktorí do dnešného dňa neuhradili poplatok za komunálne odpady, stočné, cintorín, daň za nehnuteľnosť a psa, aby tak urobili čo najskôr. V prípade, že poplatky nebudú uhradené, obec pristúpi k ich vymáhaniu exekučným konaním.

c104d602a4eb9fff5fc9c1c3c1b9da14