Oznámenie územného konania - Slovenská Ľupča

Oznámenie územného konania

09.02.2024

„Organizované parkovanie pri polyfunkčnom dome“, ktoré je navrhnuté na parcelách KN C č. 230/1, KN C č. 230/2, KN C č. 231/4, k.ú. Slovenská Ľupča

2d0934bf001fb110906bf5c78b62b852

Dokumenty na stiahnutie