Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži - Slovenská Ľupča

Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži

09.02.2024

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Námestie SNP č. 8, Banská Bystrica vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku v k.ú. Slovenská Ľupča

919021ed2add1ff3890aa02773ed3ae8

Dokumenty na stiahnutie