Oznámenie kolaudačného konania - Slovenská Ľupča

Oznámenie kolaudačného konania

22.11.2023

„Modernizácia bytového domu T-02B Mierová 1-5, Slovenská Ľupča“, navrhnutú v bytovom dome súp.č. 385 na parc.č. KN-C 223 v k.ú. Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie