Obecný úrad prijme zamestnanca do - Slovenská Ľupča

Obecný úrad prijme zamestnanca do

24.05.2023

Hlásené 08:29 – Obecný úrad prijme zamestnanca do pracovného pomeru na dohodu o pracovnej činnosti. Jedná sa o prácu na zbernom dvore. Bližšie informácie poskytneme na obecnom úrade.