Mikroregión

Obec je súčasťou združenia obcí Mikroregión pod Panským dielom. Združenie „Mikroregión obcí pod Panským dielom“ vzniklo v roku 2000. Hlavným cieľom združenia obcí je spoločnými silami podporovať rozvoj cestovného ruchu na jeho území, tvorbu a ochranu životného prostredia, rozvoj súkromného podnikania, školstva, kultúry, športu a ochranu kultúrnych pamiatok. Členmi tohto združenia sú obce Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce , Slovenská Ľupča a Špania Dolina.