Klub dôchodcov a Zväz zdravotnej - Slovenská Ľupča

Klub dôchodcov a Zväz zdravotnej

16.09.2019

Hlásené 16.09. o 09:30. – Klub dôchodcov a Zväz zdravotnej postihnutých v Slovenskej Ľupči usporiada dňa 28.septembra zájazd do Sebechlebov na vinobranie. Záujemci sa môžu prihlášiť u p. Danielisovj, Melichovej a Chriašteľovej do 23.septembra. Cena zájazdu pre členov je 5 eur a pre nečlenov 6, ktoré zaplatia pri prihlásení sa na zájazd.

Slovenský červený kríž v Slovenskej Ľupči plánuje dňa 19.septembra t.j. vo štvrtok rehabilitačné kúpanie do Turčianskych Teplíc. So záujemcami sa stretneme o deviatej hodine na železničnej stanici.

919de4e6d9c6e2c1ad2e76b790fc7ec5