Podujatia

Turičný jarmok

V sobotu, 30. mája zaplní ulice obce Slovenská Ľupča jarmok, zameraný na tradičné ľudové remeslá. Turíčny jarmok začína v sobotu na námestí v Slovenskej Ľupči už od 09.00. Okrem neho sa v obci konajú ďalšie dva, na svätého Jakuba a na Sviatok Troch kráľov.