Vyúčtovanie el. energie - Partizánska - Slovenská Ľupča

Vyúčtovanie el. energie – Partizánska

13.05.2024

Faktúra DFO2024/101 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.05.2024 v sume 102.62 €

6f2e939bc5fce87ad8f161a7deed8e3d