Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 18.08.2020 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 18.08.2020 16:00

18.08.2020

Dokumenty na stiahnutie