Cestovné poriadky

Cestovné poriadky verejnej osobnej dopravy.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) založil obchodnú spoločnosť Organizátor IDS BBSK, a.s., (IDS BBSK) v roku 2021 s cieľom zabezpečiť dopravnú, tarifnú a marketingovú koordináciu prepravných služieb vo verejnom záujme na území Banskobystrického samosprávneho kraja s presahom do národnej dopravnej politiky Slovenskej republiky.