Filter výsledkov vyhľadávania

Aktuality
Samospráva
Dianie v obci
Organizácie
Stránky
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 4/2024 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 4/2024 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča