Filter výsledkov vyhľadávania

Aktuality
Samospráva
Dianie v obci
Organizácie
Stránky
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 3/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Slovenská Ľupča

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 3/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Slovenská Ľupča