Filter výsledkov vyhľadávania

Aktuality
Samospráva
Dianie v obci
Organizácie
Stránky
Nájom nehnuteľnosti – pozemkov “ Slovenská Ľupča kanalizácia a ČOV „

Nájom nehnuteľnosti – pozemkov “ Slovenská Ľupča kanalizácia a ČOV „

Faktúra DF2024/309 od SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 3799/69, 97401 Banská Bystrica (36022047) z 01.07.2024 v sume 60.00 €

Nájdeny len 1 výsledok, presmerujem na stránku odkazu. Moment...