Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenechať majetok Obce Slovenská Ľupča do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Slovenská Ľupča

Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenechať majetok Obce Slovenská Ľupča do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

29.03.2023

Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenechať majetok Obce Slovenská Ľupča do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa vopred určenému záujemcovi

Dokumenty na stiahnutie