Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

25.05.2022

Rekonštrukcia, modernizácia a intenzifikácia čistiarne odpadových vod – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania – navrhovateľ ČOV a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie