Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

02.03.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústenho pojednávania s miestnou obhliadkou

Dokumenty na stiahnutie