Žiadame majiteľov motorových vozidiel, ktoré - Slovenská Ľupča

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, ktoré

29.03.2023

Hlásené 09:29 – Žiadame majiteľov motorových vozidiel, ktoré sa nachádzajú v časti Námestia SNP od budovy miestneho trhoviska až po kultúrne stredisko, aby si ich preparkovali z dôvodu pokračovania rekonštrukčných prác revitalizácie námestia. Za pochopenie ďakujeme.