zámer prenechať majetok obce-osobitný zreteľ - Slovenská Ľupča

zámer prenechať majetok obce-osobitný zreteľ

31.07.2020

Zámer prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Stredoslovenská distribučná a.s.

Dokumenty na stiahnutie