z Facebook: ZBERNÝ DVOR BUDE V SOBOTU... - Slovenská Ľupča

z Facebook: ZBERNÝ DVOR BUDE V SOBOTU…

25.05.2022

ZBERNÝ DVOR BUDE V SOBOTU 28.05.2022 ZATVORENÝ Z DÔVODU KONANIA TURÍČNEHO JARMOKU.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča