z Facebook: ÚSPEŠNÝ ZAČIATOK V ROKU 2023... - Slovenská Ľupča

z Facebook: ÚSPEŠNÝ ZAČIATOK V ROKU 2023…

07.01.2023

ÚSPEŠNÝ ZAČIATOK V ROKU 2023
Naša futbalová mládež OFK SLOVENSKÁ ĽUPČA zaznamenala úspešný športový vstup do nového roka, keď na novoročnom futbalovom turnaji U13 v Badíne obsadila 1. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu a GRATULUJEME.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča