z Facebook: REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA-Etapa II. - Oznamujeme... - Slovenská Ľupča

z Facebook: REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA-Etapa II. – Oznamujeme…

06.08.2023

REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA-Etapa II. –
Oznamujeme obyvateľom obce, že od 7.8.2023 začne zhotoviteľ diela, spoločnosť Metrostav a.s. s rekonštrukciou námestia v rámci Etapy II. Práce začnú od námestia (Ľupčianske potraviny) a pokračujú na tejto strane smerom k Mlynskej ulici. Práce budú po dokončení pokračovať na protiľahlej strane od Tržnice po odbočku do Ľupčianskej ulice. Posledne bude budovaná časť od námestia (Ľupčianske potraviny) po nový bytový dom oproti MKS. Typ prác je takmer identický ako pri prvej etape a týka sa: rekonštrukcie chodníkov, odvodnenia, vybudovania vjazdov do domov, založdnie novej zelene, trávnatých plôch, či kvetinových záhonov..
Žiadame majiteľov rôznych predmetov, materiálov a diel na území obce v predmetnom území, aby si ich včas odstránili vo svojom záujme, inak budú odstránené zhotoviteľom.
Chceme vás v súlade so spoločným cieľom požiadať o zhovievavosť pri pohybe v území, či trpezlivosť so zhoršeným parkovaním a komplikáciami pri výstavbe.
S úctou
Roland Lamper, starosta


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča