z Facebook: PROJEKT: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry,... - Slovenská Ľupča

z Facebook: PROJEKT: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry,…

27.07.2022

PROJEKT: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, známy ako rekonštrukcia námestia začne v I.etape už v auguste. Bližší pohľad rekonštrukcie na riešené územie môžte vidieť na infopaneloch pri obecnom úrade. Bližšie o projekte budeme s vami osobne komunikovať v krátkom čase.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča