z Facebook: Pozvánka - ĽUPČIANSKY PLES -... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Pozvánka – ĽUPČIANSKY PLES -…

01.02.2023

Pozvánka – ĽUPČIANSKY PLES – Milé dámy, vážení páni, dovoľte mi pozvať vás na príjemný večer strávený v kruhu priateľov, plný zábavy, za zvukov hudby, s gastronomickým zážitkom či výhrou v tombole a to dňa 18.2.2023 v MKS v Slovenskej Ľupči.
S úctou
Roland Lamper


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča