z Facebook: Obec Slovenská Ľupča pripravila pre... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Obec Slovenská Ľupča pripravila pre…

24.11.2022

Obec Slovenská Ľupča pripravila pre vás príjemný večer a úsmevné, komediálne predstavenie s hviezdnym obsadením
dňa 17.12.2022 /sobota/ 17:00 h. v MKS.
Predpredaj vstupeniek:
obecná knižnica /5€


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča