z Facebook: INFORMAČNÁ TABUĽA-cintorín Obec inštalovala v... - Slovenská Ľupča

z Facebook: INFORMAČNÁ TABUĽA-cintorín Obec inštalovala v…

28.10.2022

INFORMAČNÁ TABUĽA-cintorín
Obec inštalovala v priestoroch pri vstupe na cintorín novú informačnú tabuľu s mapou cintorína a zoznamom zosnulých pre jednoduchšie zorientovanie sa na cintoríne.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča