VZN obce Slovenská Ľupča č.7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku zakomunálne odpady a drobné stavebné odpady - Slovenská Ľupča

VZN obce Slovenská Ľupča č.7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku zakomunálne odpady a drobné stavebné odpady

16.12.2022

VZN obce Slovenská Ľupča č.7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku zakomunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dokumenty na stiahnutie