VZN č. 4/2022 - návrh - Slovenská Ľupča

VZN č. 4/2022 – návrh

25.11.2022

VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa školy alebo školského zariadenia

Dokumenty na stiahnutie