Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom - Slovenská Ľupča

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

11.11.2020

Dokumenty na stiahnutie