Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania - Slovenská Ľupča

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

01.03.2023

„Spojenie bytov č. 3 na 1. posch. a bytu č. 6 na 2. posch.“v bytovom dome na Hronskej ulici súp. č. 578 vchod č. 8

Dokumenty na stiahnutie