Verná vyhláška-oznámenie o začatí kolaudačného konania - Slovenská Ľupča