Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Viera Kubišová - Slovenská Ľupča