Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško - Slovenská Ľupča