V súvislosti so šírením koronavírusu - Slovenská Ľupča

V súvislosti so šírením koronavírusu

11.03.2020

Hlásené 09:55 – V súvislosti so šírením koronavírusu sa obec Slovenská Ľupča rozhodla riadiť usmerneniami inštitúcií a na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva SR a v nadväznosti Ministerstva vnútra SR s okamžitou platnosťou nariaďuje od dnešného dňa zatvorenie miestneho kultúrneho strediska, obecnej knižnice, budovy Sokolovne, športovej haly a telocvične v areáli základnej školy pre verejnosť. Týmto dočasne ruší všetky organizované podujatia a aktivity v uvedených objektoch do odvolania. Zároveň vyzývame právnické a fyzické osoby podnikateľov, aby zrušili všetky hromadné podujatia a prijali všetky preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu. Vyzývame obyvateľov našej obce, aby návštevu obecného úradu v týchto dňoch obmedzili a v nevyhnutných prípadoch kontaktovali zamestnancov telefonicky alebo mailom.

Predseda vlády SR Peter Pelegriny oznámil rozhodnutie, že od 10.marca sa na území Slovenskej republiky nesmú sláviť verejné bohoslužby.

Za porozumenie a pochopenie ďakujeme.